Home 

 

  

Gezinsondersteuning GROEI

''Kleinschalige zorgverlening, betrokken bij de cliënt en zijn systeem, korte lijntjes. Werken vanuit de visie dat niemand perfect hoeft te zijn. Zo omschrijf ik de dienstverlening van Gezinsondersteuning GROEI''

 - Anouk Visscher 

Eigenaar Gezinsondersteuning GROEI

 

Gezinsondersteuning GROEI biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een bijzondere ontwikkeling. De begeleiding vindt in de thuissituatie plaats. GROEI vindt het belangrijk dat het systeem van het kind of jongvolwassene wordt betrokken bij de begeleiding.

 Een kind maakt deel uit van een gezin. Wanneer een kind met een bijzondere ontwikkeling extra aandacht in het gezin vraagt, kan het voor ouders, broertjes en zusjes fijn zijn om een extra helpende hand in het gezin erbij te hebben. GROEI kan het gezin ontlasten en kan ouders helpen bij het zoeken naar de juiste bejegening en begeleiding om zo het kind steeds een stapje verder te laten ontwikkelen. Zo GROEIT het kind in zijn/haar ontwikkeling en GROEIEN de ouders, broertjes en zusjes mee. Zo ontstaat er steeds een beetje meer rust en evenwicht binnen het gezin. 


  

Voor wie?

 '' Je bent zo mooi anders dan ik,  natuurlijk niet meer of  minder   maar zo mooi  anders, ik zou   je nooit anders dan anders willen’’ uit: 'Vertel hoeveel ik van je hou', 1998.  Schrijver: Hans Andreus

GROEI biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hieronder vallen mensen met Autisme, McDD, ADHD, (licht) verstandelijke beperking en andere ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast biedt GROEI ook begeleiding aan ouders met een licht verstandelijke beperking bij het opvoeden.

 


Waar werkt GROEI?

GROEI werkt in 2 regio's; regio Rivierenland en regio Zeeland

Regio Rivierenland:

Ondersteuning inkopen van Gezinsondersteuning GROEI kan zowel via het Persoonsgebonden Budget (PGB) als via Zorg In Natura (ZIN)

GROEI heeft een Zorg in Natura contract (WMO en Jeugdwet) met een aantal gemeenten. Dit zijn de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. 

Staat uw gemeente er niet bij, neem dan contact met ons op. We kunnen kijken wat er in uw situatie mogelijk is.

Zorgverlening vanuit het PGB is niet gemeente gebonden. GROEI werkt binnen een straal van 20 kilometer vanaf Culemborg. 


Regio Zeeland:

Ondersteuning inkopen van Gezinsondersteuning GROEI kan zowel via het Persoonsgebonden Budget (PGB) als via Zorg In Natura (ZIN) (vanaf april 2020)

GROEI werkt in een straal van 50 kilometer vanaf Middelburg