Welkom op de website van GROEI!

 

Gezinsondersteuning GROEI biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met Autisme, McDD, een ontwikkelingsstoornis of een verstandelijke beperking. De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie. 


Nieuws:

GROEI heeft een Zorg in Natura contract afgesloten met de gemeentes van regio Rivierenland per 01-06-2019. Vanaf nu kan GROEI ook begeleiding bieden aan kinderen en jongeren met een ZIN indicatie.