Medewerkers

 
Het team van  Gezinsondersteuning GROEI bestaat uit 3 begeleiders en een orthopedagoog. De medewerkers van Gezinsondersteuning GROEI zijn gedreven mensen met passie voor hun vak. 

Anouk Visscher

Begeleider en eigenaar Gezinsondersteuning GROEI

Mijn naam is Anouk Visscher. Ik woon in Culemborg. Ik heb de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen succesvol afgerond. 

Op 5 juni 2018 ben ik begonnen met Gezinsondersteuning GROEI. Tijdens mijn stages ontdekte ik dat het aanbod van ambulante begeleiding aan huis voor kinderen en jongeren niet zo groot is. Er zijn wat grote instellingen maar kleinschalige bedrijfjes zijn schaars. Ik ben bewust gestart met het oprichten van een klein bedrijfje. In een klein bedrijf heb je vaak de zelfde gezichten, ken je elkaar goed en kan je begeleiding op maat bieden. Dit is precies wat mijn droom is! Een klein bedrijfje waar iedereen elkaar kent en waar je ECHT begeleiding op maat kan bieden. 

Ik kijk het liefst naar ieders talenten en hoe ik kan helpen om de talenten te versterken. Op mijn website heb ik het over ''bijzondere kinderen''. Dit doe ik heel bewust. Tegenwoordig wordt er al snel een etiketje op een kind geplakt. Het kind heeft dan een ''gedragsstoornis of een ontwikkelingsstoornis''. Ik zie het als een kind met bijzonderheden. Door opzoek te gaan naar talenten en mogelijkheden, ondersteun ik het kind om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het hoeft niet altijd goed te gaan maar het mag ook wel eens moeilijk zijn. Dan zoeken we samen naar de oplossing!

 Ik doe mijn werk in de zorg met veel passie. Mensen steeds een stapje verder helpen geeft mij voldoening. Mijn ambitie is om met mijn bedrijfje gezinnen, kinderen en jongeren te ondersteunen om hen zo te laten groeien in hun ontwikkeling. Vanuit mijn kennis over de ontwikkeling van mensen, weet ik dat de kinder- en jeugdtijd essentieel is voor het ontwikkelen naar een evenwichtig volwassen leven. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. Ik bezit over de juiste vaardigheden om door middel van observaties, gesprekken en methodisch werken inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en om de ondersteuningsvraag helder te krijgen. Los van gesprekken, formulieren, kwaliteitssystemen etcetera is vertrouwen het aller belangrijkst. Zonder wederzijds vertrouwen, geen samenwerking!
 

Ik