Voor verwijzers


Gezinsondersteuning GROEI begeleidt kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleend alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

GROEI heeft verschillende vormen van ambulante hulpverlening en respijt zorg (logeren). 

Wilt u een kind aanmelden bij GROEI, meldt dit bij het sociaal team van de desbetreffende gemeente. Zij kunnen de cliënt doorverwijzen naar Gezinsondersteuning GROEI.