Voor verwijzers


Gezinsondersteuning GROEI begeleidt kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleent alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

GROEI heeft verschillende vormen van ambulante hulpverlening en respijt zorg (logeren). 

Wilt u een kind aanmelden bij GROEI, meldt dit bij het sociaal team van de desbetreffende gemeente. Zij kunnen de cliënt doorverwijzen naar Gezinsondersteuning GROEI. 


Gezinsondersteuning GROEI heeft een contact met Regio Rivierenland voor de onderstaande producten:

Producten en productcodes Regio Rivierenland

Jeugd: 

- Begeleiding regulier individueel (45A48)

- Begeleiding regulier groep (41A23)

- Begeleiding specialistisch individueel (45A53)

- Begeleiding specialistisch groep (45A54)

- Jeugdhulpbehandeling Regulier Individueel (41A03)

- Jeugdhulpbehandeling Regulier Groep (41A23)

- Logeren regulier etmaal (44A09)

- Logeren regulier dagdeel (44A32)

- Logeren intensief etmaal (44A45)

- Logeren intensief dagdeel (44A34)


WMO:

- Begeleiding Individueel, regulier (02A03)

- Begeleiding Individueel, Specialistisch (02A05)