Waar werkt GROEI?

Ondersteuning inkopen van Gezinsondersteuning GROEI kan zowel via het PGB als via ZIN. GROEI heeft een Zorg in Natura contract (WMO en Jeugdwet) met een aantal gemeenten. Dit zijn de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Uiteraard verzorgt GROEI ook begeleiding in de boven genoemde gemeenten aan kinderen en jongeren met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Woont u in één van de volgende plaatsten of binnen een straal van 5 kilometer van deze plaatsen, dan kunt u ook ondersteuning krijgen van GROEI. Wel kan het in deze plaatsen alleen wanneer het kind of de jongere een PGB indicatie heeft. GROEI heeft met deze plaatsten nog geen ZIN contract. Het gaat om de volgende plaatsen/gemeenten : Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Utrecht