Wat doet GROEI?


Gezinsondersteuning GROEI biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een bijzondere ontwikkeling. De begeleiding vindt in de thuissituatie plaats. GROEI vindt het belangrijk dat het systeem van het kind wordt betrokken bij de begeleiding. Het kind maakt immers deel uit van een gezin. Wanneer een kind met een bijzondere ontwikkeling extra aandacht in het gezin vraagt, kan het voor ouders, broertjes en zusjes fijn zijn om een extra helpende hand in het gezin erbij te hebben. GROEI kan het gezin ontlasten en kan ouders helpen bij het zoeken naar de juiste bejegening en begeleiding om zo het kind steeds een stapje verder te laten ontwikkelen. Zo GROEIT het kind in zijn/haar ontwikkeling en GROEIEN de ouders, broertjes en zusjes mee. Zo ontstaat er steeds een beetje meer rust en evenwicht binnen het gezin. 

 

GROEI biedt ondersteuning aan gezinnen met een bijzonder kind. Hieronder vallen kinderen met Autisme, McDD, ADHD, (licht) verstandelijke beperking en andere ontwikkelingsstoornissen. 


Diensten van GROEI:

- Begeleiding aan huis. GROEI kijkt samen met ouders wat voor manier van begeleiden past bij het gezin en het desbetreffende kind. De begeleiding kan naar wens ingevuld worden. GROEI stelt samen met de ouders een ondersteuningsplan op. Hierin staat beschreven wat ouders van GROEI kunnen verwachten en wat GROEI voor het gezin kan doen.  

- Ouderbegeleiding. Wanneer ouders vastlopen of vragen hebben omtrent opvoeding, kunnen zij terecht bij GROEI voor ouderbegeleiding. 

-Logeerweekenden. GROEI organiseert logeerweekenden voor kinderen en jongeren met Autisme, ADHD, McDD of een andere ontwikkelingsstoornis. De logeerweekenden zijn bedoeld voor zowel cliënten van GROEI als voor andere kinderen en jongeren met bovenstaande problematiek. De logeerweekenden kunnen worden betaald vanuit het PGB.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de diensten van Gezinsondersteuning GROEI, kunt u vrijblijvend een gesprek aanvragen. 


De begeleiding en ondersteuning van GROEI kan betaalt worden vanuit het Persoon Gebonden Budget (PGB) en vanuit ZIN