Voor verwijzers

Gezinsondersteuning GROEI begeleidt kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleent alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

Aanbod:
Gezinsondersteuning GROEI biedt verschillende vormen van ambulante hulpverlening, respijt zorg (logeren), dagopvang. GROEI Samen GGZ biedt behandeling en diagnostiek.

Ambulant team:
Het ambulante team van ons bestaat uit meerdere HBO opgeleide begeleiders, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.

GGZ diagnostiek/behandeling:
GROEI Samen GGZ biedt GGZ diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. GROEI Samen GGZ is aangesloten bij Zorgdomein. Meer informatie kunt u vinden op http://www.groeisamen.com

Aanmelden door verwijzer:
Bent u een jeugdconsulent, huisarts, jeugdarts of kinderarts en wilt u een cliënt aanmelden? U kunt het aanmeldformulier invullen op onze site

Bent u ouder/verzorger of client?
Neem contact met ons op per mail of telefoon om uw hulpvraag te bespreken en/of vraag uw verwijzer u of uw kind aan te melden.

%d bloggers liken dit: