Voor verwijzers

Voor wie zijn er?

Gezinsondersteuning GROEI BV biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en/of die opgroeien in een kwetsbaar systeem. Daarnaast kunnen ouders met een psychische kwetsbaarheid bij ons terecht voor opvoed ondersteuning.

Aanbod:
Gezinsondersteuning GROEI biedt verschillende vormen van ambulante hulpverlening, respijt zorg (logeren), en dagopvang. Ons zusterbedrijf ”GROEI Samen GGZ” biedt behandeling en diagnostiek.

Inclusie -en exclusie criteria

Inclusie  Exclusie
OpvoedvragenHulpvraag gericht op: Lichamelijke beperking
HechtingsproblematiekHulpvraag gericht op: Lichamelijk verzorging
Autisme Spectrum StoornisHulpvraag gericht op: Eetstoornis
ADHDSuïcide klachten à samenwerking SGGZ noodzakelijk
TraumaDelinquent gedrag
Verstoorde ouder-kind relatieNon verbale kinderen
BOR (begeleide omgangsregeling)IQ grens: niet lager dan LVB
OnderwijsbegeleidingGeen samenwerking met cliënt mogelijk
Ontlasting gezinssituatie (kortdurend en doelgericht)Onvoldoende intrinsieke motivatie
McDDVerpleegkundige zorg / Volledige overname ADL
Angst- en dwangstoornisWegloopgedrag
LVBVerslaving
Overgang Jeugd (18-) naar WMO (18+) 0-23 jaarEer gerelateerd geweld
WMO begeleiding Alleen wanneer een cliënt een relatie heeft tot een cliëntsysteem.Bemiddeling bij echtscheiding
Kinderen van ouders met KOPP problematiekOnoverbrugbare taalbarrière

Ambulant team:
Het ambulante team van ons bestaat uit meerdere HBO opgeleide begeleiders, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.

GGZ diagnostiek/behandeling:
GROEI Samen GGZ biedt GGZ diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. GROEI Samen GGZ is aangesloten bij Zorgdomein. Meer informatie kunt u vinden op http://www.groeisamen.com

Aanmelden door verwijzer:
Bent u een jeugdconsulent, huisarts, jeugdarts of kinderarts en wilt u een cliënt aanmelden? U kunt het aanmeldformulier invullen op onze site

Bent u ouder/verzorger of client?
Neem contact met ons op per mail of telefoon om uw hulpvraag te bespreken en/of vraag uw verwijzer u of uw kind aan te melden.

%d bloggers liken dit: