Aanmelden GGZ

Aanmelden GGZ

Wilt u uw kind/cliënt aanmelden voor GGZ behandeling binnen onze organisatie?

U kunt het aanmeldformulier invullen en beveiligd versturen via Zivver naar ons aanmeldteam.

Aanmeldformulier
U kunt het aanmeldformulier downloaden van onze website. Het aanmeldformulier is een PDF document. U kunt dit PDF document op uw computer invullen, opslaan en mailen via de beveiligden applicatie Zivver. U kunt dit mailen door op de blauwe Zivver knop te drukken op onze website.

Klik op de link ”Start een veilig bericht” om te mailen binnen onze beveiligde omgeving.

Start veilig bericht

Werkwijze en procedure aanmelding
Binnen twee weken na aanmelding via het aanmeldformulier wordt er contact met u opgenomen door één van de behandelaren. De behandelaar koppelt aan u terug of de behandelvraag passend is binnen onze organisatie. Wanneer de vraag passend is, wordt er een intake ingepland. Er kan pas een intake worden gepland bij een volledig ingevuld formulier.

Vooraf wordt besproken of wij u van dienst kunnen zijn. Afspraken m.b.t. data en tijden worden schriftelijk (per email) bevestigd. De afspraak is dan bindend, tenzij u de afspraak tijdig verplaatst of annuleert. Tijdig houdt in tot uiterlijk 24 uur (1 werkdag) voor de afspraak. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet op de afspraak verschijnt, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Tijdens de intake wordt u gevraagd een formulier te ondertekenen voor het geven van toestemming om contact op te nemen met de verwijzer.

%d bloggers liken dit: