Algemene informatie

”Kleinschalige zorgverlening, betrokken bij de cliënt en zijn systeem, korte lijntjes. Werken vanuit de visie dat niemand perfect hoeft te zijn. Zo omschrijf ik de dienstverlening van Gezinsondersteuning GROEI” 

Anouk Visscher 
Directeur Gezinsondersteuning GROEI

Over Gezinsondersteuning GROEI BV

Gezinsondersteuning GROEI BV biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en/of die opgroeien in een kwetsbaar systeem. Daarnaast kunnen ouders met of zonder een psychische kwetsbaarheid bij ons terecht voor opvoedondersteuning. De begeleiding vindt meestal in de thuissituatie plaats. GROEI vindt het belangrijk dat het systeem van het kind of jongvolwassene wordt betrokken bij de begeleiding. Mocht het wenselijk zijn om de begeleiding niet thuis maar bij ons op locatie te laten plaatsvinden, is dit in overleg mogelijk.

Voor wie?

Kinderen/jongeren:
GROEI biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hieronder vallen kinderen en jongeren met bijvoorbeeld Autisme, McDD, ADHD, hechtingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking en andere ontwikkelingsstoornissen.

Ouders van een kind met een specifieke opvoedvraag
Wanneer uw kind een bijzondere ontwikkeling heeft door bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, kan dat vragen oproepen rondom opvoeding. Een gezinsbegeleider kan met u meedenken.

Ouders met een psychische kwetsbaarheid
Opvoeden is voor vele ouders een intensieve taak. Wanneer een van de ouders een psychische kwetsbaarheid heeft, kan het fijn zijn wanneer een gezinsbegeleider de ouders ondersteunt in de opvoeding en meedenkt.

Ouders met een lichtverstandelijke beperking
Wij begeleiden ouders met een lichtverstandelijke beperking door het inzetten van praktische gezinsbegeleiding/opvoedondersteuning.

Waar werkt GROEI?
De ondersteuning vanuit GROEI wordt betaald vanuit de Jeugdwet (ZIN) of WMO (ZIN).

GROEI heeft een Zorg in Natura contract (WMO en Jeugdwet) met een aantal gemeenten. Dit zijn de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. 

Gezinsondersteuning GROEI BV heeft een Zorg in Natura  (enkel Jeugdwet) contract met alle Lekstroom gemeenten. Hieronder vallen de gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Houten, gemeente IJsselstein, gemeente Nieuwegein en gemeente Lopik.

%d bloggers liken dit: