Begeleiding in de klas

Gezinsondersteuning GROEI ondersteunt kinderen in het primair onderwijs bij het ontwikkelen van schoolse vaardigheden.  

Soms komen kinderen niet tot leren omdat zij specifieke vaardigheden missen. De pedagogisch medewerker kan het kind ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. De ondersteuning vindt plaats binnen de onderwijssetting. De pedagogisch medewerker werkt nauw samen met de groepsleerkracht.

De ondersteuning is vooral gericht op het leren plannen (executieve vaardigheden), leren concentreren, doelgericht werken, omgaan met sociale contacten en het omgaan met emoties. Het doel van de ondersteuning is dat het kind zelfredzaamheid ontwikkelt  binnen de schoolsetting. 

Hoe wordt deze zorg gefinancierd? 
Gezinsondersteuning GROEI heeft met alle gemeentes van regio Rivierenland een Zorg in Natura contract voor begeleiding individueel regulier en begeleiding individueel specialistisch.

Gezinsondersteuning GROEI heeft een Zorg in Natura contract met de gemeentes van Regio Lekstroom voor begeleiding individueel midden. 

Ondersteuning op school  kan ook gefinancierd worden vanuit een PGB.

%d bloggers liken dit: