Individuele begeleiding

Individuele begeleiding Kind en Jeugd 4-18 jaar

Gezinsondersteuning GROEI BV biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met een bijzondere ontwikkeling. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderen met Autisme, ADHD, McDD, hechtingsproblematiek of een lichtverstandelijke beperking.

Intake
Wanneer u een verwijzing of beschikking van de gemeente heeft en het aanmeldformulier heeft ingevuld op de website, kan er een intake gepland worden. Een medewerker van de administratie belt u op om de intake te plannen. Bij de intake zijn 2 medewerkers van GROEI aanwezig; 1 orthopedagoog en 1 ambulant gezinsbegeleider, ouders, kinderen vanaf 12 jaar en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent. Tijdens de intake gaan we in gesprek over o.a. de hulpvraag. Na de intake spreken we af wanneer we bij elkaar terugkomen op de intake. We horen graag of jullie een prettig gevoel hebben overgehouden aan de intake en zo ja, of jullie het traject willen opstarten. Mocht het zo zijn dat wij na de intake inschatten dat wij niet de juiste expertise in huis hebben, zullen wij dit met u bespreken. We denken graag met u mee over mogelijk een aanmelding bij een andere aanbieder.

Ambulant begeleider
Wanneer er wordt besloten om de hulpverlening te gaan starten, wordt er minimaal 1 ambulant begeleider aan uw gezin gekoppeld. De ambulant begeleider is jullie eerste aanspreekpunt en voert de begeleiding/ondersteuning uit.

Betrokken orthopedagoog
Een orthopedagoog is een universitair opgeleid professional die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderen. De orthopedagoog monitort het proces op de achtergrond en denkt met de begeleider mee. Daarnaast zal de orthopedagoog aansluiten bij een evaluatiegesprek. De orthopedagoog is eindverantwoordelijk voor de zorg.

Ondersteuningsplan
De ambulant begeleider en orthopedagoog stellen samen met de ouders (en jeugdige) een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan komen de doelen te staan. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen/hulpvragen. Voorbeelden van doelen waaraan gewerkt kan worden; doelen gericht op het vergroten van zelfstandigheid, leren reguleren van emoties en maken en onderhouden van sociale contacten.

Begeleiding
De begeleiding kan er op veel manieren uitzien. De begeleider komt op afspraak bij jullie langs. Dit kan 1x per week zijn of intensiever. De begeleider gaat met jullie/jullie kind aan de doelen werken op een manier die past bij jullie/jullie kind.

Halfjaarlijkse evaluatie
Na een halfjaar gaan we de zorg evalueren tijdens het evaluatiegesprek. Bij dit gesprek zijn ouders, kind boven de 12 jaar, orthopedagoog, begeleider en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent.

Jaargesprek
Na 1 jaar gaan we weer met elkaar in gesprek. Bij dit gesprek zijn ouders, kind boven de 12 jaar, orthopedagoog, begeleider en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent aanwezig. Het doel van dit gesprek is om de zorg te evalueren. We bespreken de voortgang, of de zorg die geboden wordt nog passend is bij de hulpvraag en of het traject mogelijk verlengd gaat worden. Wanneer de zorg wordt verlengd, stellen we een nieuw ondersteuningsplan op.


Individuele begeleiding voor volwassenen 18+

Gezinsondersteuning GROEI biedt individuele begeleiding aan volwassenen.  De ambulant begeleider stelt samen met de volwassene een ondersteuningsplan op. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen. 

Voor wie?
Overgang van 18- naar 18+
Wanneer een jongere 18 jaar wordt, gaat hij/zij over van de jeugdwet naar de WMO. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op hun 18e niet in een ‘’(zorg) gat’’ vallen. Elke jongere mag op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo toe groeien naar de ‘’volwassen zorg’’. Wij hebben daarom geen strikte leeftijdsgrens.

Volwassen en onderdeel van een gezinssysteem
Wij begeleiden geen volwassenen met enkel een WMO ondersteuningsvraag. Wij begeleiden alleen volwassenen die een relatie hebben tot een gezinssysteem. Wanneer kinderen bijvoorbeeld al bij ons in zorg zijn en er een WMO hulpvraag bij de ouder ontstaat, bieden wij deze WMO zorg. Op deze manier kunnen we meerdere soorten hulpverlening aanbieden ‘’onder 1 dak’’.

Intake
Wanneer u een verwijzing of beschikking van de gemeente heeft en het aanmeldformulier heeft ingevuld op de website, kan er een intake gepland worden. Een medewerker van de administratie belt u op om de intake te plannen. Bij de intake zijn 2 medewerkers van GROEI aanwezig; 1 orthopedagoog en 1 ambulant gezinsbegeleider, ouders, kinderen vanaf 12 jaar en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent. Tijdens de intake gaan we in gesprek over o.a. de hulpvraag. Na de intake spreken we af wanneer we bij elkaar terugkomen op de intake. We horen graag of jullie een prettig gevoel hebben overgehouden aan de intake en zo ja, of jullie het traject willen opstarten. Mocht het zo zijn dat wij na de intake inschatten dat wij niet de juiste expertise in huis hebben, zullen wij dit met u bespreken. We denken graag met u mee over mogelijk een aanmelding bij een andere aanbieder.

Ambulant begeleider
Wanneer er wordt besloten om de hulpverlening te gaan starten, wordt er minimaal 1 ambulant begeleider aan u gekoppeld. De ambulant begeleider is uw eerste aanspreekpunt en voert de begeleiding/ondersteuning uit.

Ondersteuningsplan
De ambulant stelt samen met u een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan komen de doelen te staan. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen/hulpvragen. Voorbeelden van doelen waaraan gewerkt kan worden; doelen gericht op het vergroten van zelfstandigheid, leren reguleren van emoties en maken en onderhouden van sociale contacten.

Begeleiding
De begeleiding kan er op veel manieren uitzien. De begeleider komt op afspraak bij u langs. Dit kan 1x per week zijn of intensiever. De begeleider gaat met u aan de doelen werken op een manier die bij u past.

Halfjaarlijkse evaluatie
Na een halfjaar gaan we de zorg evalueren tijdens het evaluatiegesprek. Bij dit gesprek zal de ambulant begeleider, wanneer mogelijk/wenselijk de WMO consulent, en u aanwezig zijn.

Jaargesprek
Na 1 jaar gaan we weer met elkaar in gesprek. Bij dit gesprek zal de ambulant begeleider, wanneer mogelijk/wenselijk de WMO consulent, en u aanwezig zijn.  Het doel van dit gesprek is om de zorg te evalueren. We bespreken de voortgang, of de zorg die geboden wordt nog passend is bij de hulpvraag en of het traject mogelijk verlengd gaat worden. Wanneer de zorg wordt verlengd, stellen we een nieuw ondersteuningsplan op.

%d bloggers liken dit: