Individuele begeleiding

Individuele begeleiding voor kind en jeugd 4-18 jaar

Gezinsondersteuning GROEI BV biedt ambulante begeleiding aan (gezinnen van) kinderen en jongeren met bijzonderheden in de ontwikkeling of een psychische kwetsbaarheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, angsten of hechtingsproblematiek. Bij de begeleiding wordt altijd het systeem (de ouders of belangrijke anderen) van het kind betrokken.

De begeleiding kan er op veel manieren uitzien. De ambulant begeleider komt op afspraak bij jullie thuis langs of de begeleiding vindt bij ons op locatie plaats. Er wordt gewerkt met een ondersteuningsplan aan doelen die jullie samen bepalen. Zo wordt er samen met de begeleider gewerkt aan bijvoorbeeld het vergroten van jouw zelfvertrouwen of zelfstandigheid, het verminderen van je boze buien of het leren van sociale vaardigheden.

Wij gaan vooral praktisch en spelenderwijs met jou en je gezin aan de slag door veel samen te oefenen en te ondernemen. 

We vinden het belangrijk dat een begeleidingsmoment leuk en helpend is.

Individuele begeleiding voor volwassenen

Jongvolwassenen 18-23 jaar
Wanneer een jongere 18 jaar wordt, gaat hij/zij over van de jeugdwet naar de WMO. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op hun 18e niet in een ‘’(zorg)gat’’ vallen. Elke jongere mag op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo toe groeien naar de ‘’volwassen zorg’’. Wij bieden daarom ook individuele ambulante begeleiding aan jongvolwassenen van 18-23 jaar.

Volwassen en onderdeel van een gezinssysteem
Wij begeleiden geen volwassenen met enkel een WMO ondersteuningsvraag. Wij begeleiden alleen volwassenen die een hulpvraag hebben in relatie hebben tot een gezinssysteem. Wanneer kinderen bijvoorbeeld al bij ons in zorg zijn en er een hulpvraag bij de ouder ontstaat, bieden wij deze WMO-zorg. Op deze manier kunnen we meerdere soorten hulpverlening aanbieden ‘’onder 1 dak’’.