Individuele begeleiding

Gezinsondersteuning GROEI biedt individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.


Individuele begeleiding voor Kind en Jeugd 4-18 jaar

Gezinsondersteuning GROEI biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren.  Individuele begeleiding is een maatwerk traject. De ambulant begeleider stelt samen met de ouders (en jeugdige) een ondersteuningsplan op. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen. Gezinsondersteuning GROEI werkt systeemgericht en vanuit een ecologische visie.  Dit houdt in dat de gehele situatie van de cliënt wordt bekeken (school, sportclub, thuissituatie, sociaal netwerk etc.) De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie. 

Hoe wordt deze zorg gefinancierd?
Gezinsondersteuning GROEI heeft met alle gemeentes van regio Rivierenland een Zorg in Natura contract voor begeleiding individueel regulier en begeleiding individueel specialistisch. Gezinsondersteuning GROEI heeft een Zorg in Natura contract met de gemeentes van Regio Lekstroom voor begeleiding individueel midden. Individuele begeleiding  kan ook gefinancierd worden vanuit een PGB.


Individuele begeleiding voor jongvolwassenen 18-30 jaar

Gezinsondersteuning GROEI biedt individuele begeleiding aan jongvolwassenen.  De ambulant begeleider stelt samen met de jongvolwassene een ondersteuningsplan op. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen. 

Hoe wordt deze zorg gefinancierd?
Gezinsondersteuning GROEI heeft met alle gemeentes van regio Rivierenland een Zorg in Natura contract voor begeleiding individueel regulier WMO en begeleiding individueel specialistisch WMO. Individuele begeleiding  kan ook gefinancierd worden vanuit een PGB.

%d bloggers liken dit: