Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Gezinsondersteuning GROEI biedt opvoedondersteuning aan ouders die een kind hebben met een specifieke opvoedbehoefte, ouders met een psychische kwetsbaarheid en aan ouders met een lichtverstandelijke beperking.

Ouders van een kind met een specifieke opvoedvraag
Wanneer uw kind een bijzondere ontwikkeling heeft door bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, kan dat vragen oproepen rondom opvoeding. Een ambulant gezinsbegeleider kan met u meedenken.

Ouders met een psychische kwetsbaarheid
Opvoeden is voor vele ouders een intensieve taak. Wanneer een van de ouders een psychische kwetsbaarheid heeft, kan het fijn zijn wanneer een ambulant gezinsbegeleider de ouders ondersteunt in de opvoeding en meedenkt.

Ouders met een lichtverstandelijke beperking
Wij begeleiden ouders met een lichtverstandelijke beperking door het inzetten van praktische opvoedondersteuning.

Intake
Wanneer u een verwijzing of beschikking van de gemeente heeft en het aanmeldformulier heeft ingevuld op de website, kan er een intake gepland worden. Een medewerker van de administratie belt u op om de intake te plannen. Bij de intake zijn 2 medewerkers van GROEI aanwezig; 1 orthopedagoog en 1 ambulant gezinsambulant gezinsbegeleider, ouders en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent. Tijdens de intake gaan we in gesprek over o.a. de hulpvraag. Na de intake spreken we af wanneer we bij elkaar terugkomen op de intake. We horen graag of jullie een prettig gevoel hebben overgehouden aan de intake en zo ja, of jullie het traject willen opstarten. Mocht het zo zijn dat wij na de intake inschatten dat wij niet de juiste expertise in huis hebben, zullen wij dit met u bespreken. We denken graag met u mee over mogelijk een aanmelding bij een andere aanbieder.

Ambulant gezinsbegeleider
Wanneer er wordt besloten om de hulpverlening te gaan starten, wordt er minimaal 1 ambulant gezinsbegeleider aan uw gezin gekoppeld. De ambulant gezinsbegeleider is jullie eerste aanspreekpunt en voert de opvoedondersteuning/ondersteuning uit.

Betrokken orthopedagoog
Een orthopedagoog is een universitair opgeleid professional die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderen. De orthopedagoog monitort het proces op de achtergrond en denkt met de ambulant gezinsbegeleider mee. Daarnaast zal de orthopedagoog aansluiten bij een evaluatiegesprek. De orthopedagoog is eindverantwoordelijk voor de zorg.

Ondersteuningsplan
De ambulant gezinsbegeleider en orthopedagoog stellen samen met de ouders een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan komen de doelen te staan.

Opvoedondersteuning
De opvoedondersteuning kan er op veel manieren uitzien. Voorbeelden zijn: in gesprek gaan met jullie over opvoeding, observeren van ouder-kind interactie of samen praktisch oefenen met opvoedtechnieken. De ambulant gezinsbegeleider komt op afspraak bij jullie langs. Dit kan 1x per week zijn of intensiever.

Halfjaarlijkse evaluatie
Na een halfjaar gaan we de zorg evalueren tijdens het evaluatiegesprek. Bij dit gesprek zijn ouders, orthopedagoog, ambulant gezinsbegeleider en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent.

Jaargesprek
Na 1 jaar gaan we weer met elkaar in gesprek. Bij dit gesprek zijn ouders, de ambulant gezinsbegeleider en wanneer wenselijk/mogelijk de jeugdconsulent aanwezig. Het doel van dit gesprek is om de zorg te evalueren. We bespreken de voortgang, of de zorg die geboden wordt nog passend is bij de hulpvraag en of het traject mogelijk verlengd gaat worden. Wanneer de zorg wordt verlengd, stellen we een nieuw ondersteuningsplan op.

%d bloggers liken dit: