Kwaliteit

Algemene voorwaarden
Gezinsondersteuning GROEI BV hanteert algemene voorwaarden. Download de algemene voorwaarden hieronder.

Privacyverklaring
Gezinsondersteuning GROEI BV gevestigd aan de Voorkoopstraat 9 te Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klachten en geschillen (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)
Gezinsondersteuning GROEI werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Wanneer je ontevreden bent, vinden we he fijn als je het ons meldt. Je kan voor jouw klacht terecht bij jouw begeleider of bij Anouk Visscher (directeur). Wanneer je er niet met ons uitkomt kan je jouw klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link: klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/ Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden. Het kan ook zijn dat je het fijn vindt om eerst met een vertrouwenspersoon te praten. Wij zijn aangesloten bij het AKJ. Het AKJ is de vertrouwenspersoon voor cliënten/ouders in de jeugdhulp.

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                             
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
GROEI beschikt over een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  In dit systeem rapporteert de medewerker van GROEI hoe de begeleiding verloopt, staan de ondersteuningsplannen en worden persoonsgegevens bewaard. GROEI maakt gebruik van ONS-Nedap (ECD). Dit systeem is streng beveiligd en is AVG compliant. De cliënt of de ouders/verzorgers kunnen de inloggegevens van het cliëntportaal van ONS-Nedap opvragen. Via de Caren app kan de cliënt / ouder/verzorger het digitale dossier inzien. Voor inzage van het dossier door ouder(s)/verzorgers(s), geldt de landelijke wetgeving over ”recht op inzage dossier”. Deze rechten zijn te vinden in de privacyverklaring.

Kwaliteit
GROEI werkt methodisch. Dit wil zeggen dat GROEI werkt volgens een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen; het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg) behoeften, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg plaats met ouders en waar mogelijk ook met het kind of de jongere. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De medewerker(s) (begeleiders, behandelaren, stagiaires, ondersteunend personeel) van GROEI beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.%d bloggers liken dit: