Kwaliteit/AVG/WKKGZ

Algemene voorwaarden
Gezinsondersteuning GROEI BV hanteert algemene voorwaarden. Download de algemene voorwaarden hieronder.

Privacyverklaring
Gezinsondersteuning GROEI BV gevestigd aan de Voorkoopstraat 9 te Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klachten en geschillen (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)
Gezinsondersteuning GROEI werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Wanneer je ontevreden bent, vinden we he fijn als je het ons meldt. Je kan voor jouw klacht terecht bij jouw begeleider of bij Anouk Visscher (directeur). Wanneer je er niet met ons uitkomt kan je jouw klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link: klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/ Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
GROEI beschikt over een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  In dit systeem rapporteert de medewerker van GROEI hoe de begeleiding verloopt, staan de ondersteuningsplannen en worden persoonsgegevens bewaard. GROEI maakt gebruik van ONS-Nedap (ECD). Dit systeem is streng beveiligd en is AVG compliant. De ouders/verzorger krijgt de inloggegevens van het ouderportaal van ONS-Nedap. Via de Caren app kan de ouder/verzorger de dag rapportages lezen. Zo wordt de ouder/verzorger actief betrokken bij de begeleiding en blijft hij/zij op de hoogte over hoe de begeleiding verloopt. 

Kwaliteit
GROEI werkt methodisch. Dit wil zeggen dat GROEI werkt volgens een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen; het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg) behoeften, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg plaats met ouders en waar mogelijk ook met het kind of de jongere. 

Bij een intake neemt de medewerker van GROEI een anamnese af. In de anamnese komen de belangrijke gegevens te staan. Ook zal de medewerker van GROEI een intakeverslag maken. In dit verslag beschrijft de medewerker de voorgeschiedenis, de situatie op dit moment en de hulpvraag. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De medewerker(s) (begeleiders, behandelaren, stagiaires, ondersteunend personeel) van GROEI beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.%d bloggers liken dit: