Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT)
Gezinsondersteuning GROEI biedt Video Home Training (VHT). VHT wordt gegeven door een gediplomeerd VHT behandelaar.

Wat is Video Home Training?
Video Home Training is een methode om opvoedproblemen te behandelen. Onze VHT hulpverlener komt bij u thuis. Videohometraining richt zich op het verbeteren en/of herstellen van het contact tussen ouder(s) en hun kind.  

Voor wie?
Video Home Training kan aangeboden worden aan gezinnen met kinderen in alle leeftijden en bij heel veel verschillende hulpvragen.

Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • U ervaart opvoedingsspanning
  • U zit in een ‘negatieve spiraal’ in de omgang met uw kind(eren)
  • U bent op zoek naar de juiste de ‘gebruiksaanwijzing’ van uw kind(eren)
  • U bent onzeker over uw opvoedvaardigheden
  • U bent zoekende in hoe u met bepaald (probleem) gedrag van uw kind kan omgaan

Hoe werkt Video Home Training?
De hulpverlener maakt korte video-opnames van allerlei alledaagse situaties bij u thuis. De VHT hulpverlener bestudeert de opname. Door deze opnames kan worden gekeken wat er al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden in het contact tussen u en uw kind. Ook bekijkt de hulpverlener wat de behoeftes van het kind zijn en hoe u hier als ouder(s) het best mee om kan gaan. De VHt hulpverlener kijkt vervolgens de beelden samen met ouder(s) terug. De VHT hulpverlener bespreekt wat hij/zij ziet op de opnames. Door samen in gesprek te gaan, gaat de VHT hulpverlener met u zoeken naar hoe u de verbeterpunten in praktijk kan brengen.

%d bloggers liken dit: