Zaterdagopvang

Gezinsondersteuning GROEI biedt elke zaterdag van 10:30 tot 16:30 opvang aan kinderen van 7 tot 16 jaar. De zaterdagopvang is bedoeld ter ontlasting van ouders en voor het begeleiden van sociale vaardigheden in groepsverband. De opvang vindt plaats op de locatie van Gezinsondersteuning GROEI in Beusichem.

Er werkt een vast team van begeleiders op de zaterdagen. Tijdens de zaterdagopvang worden er verschillende activiteiten georganiseerd en is er ruimte voor eigen invulling van kinderen. Tijdens de activiteiten worden de kinderen begeleidt met aangaan van sociale contacten, samen spelen, emoties benoemen en sociale vaardigheden. De begeleiders van de zaterdagopvang hanteren de methode Sociaal Gedrag Elke Dag als basis.


%d bloggers liken dit: