Voor verwijzers

Gezinsondersteuning GROEI begeleidt, behandeld en doet diagnostiek onderzoek bij kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleent alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

Aanbod:
GROEI heeft verschillende vormen van ambulante hulpverlening, respijt zorg (logeren), dagopvang, behandeling en diagnostiek.

Ambulant team:
Het ambulante team van ons bestaat uit meerdere HBO opgeleide begeleiders, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.

Behandelteam:
Ons behandelteam bestaat uit een orthopedagoog-generalist (BIG, regiebehandelaar), master orthopedagogen (uitvoerend behandelaar) en een ACT therapeut. Ons behandelteam voert diagnostiek onderzoek uit voor bijvoorbeeld intelligentie, Autisme, ADHD, hechting, sociale redzaamheid etc. Daarnaast biedt ons behandelteam ook behandelmogelijkheden aan voor kinderen en jongeren. Wij bieden jeugdhulp behandeling (regulier en specialistisch), generalistische GGZ zorg en specialistische GGZ zorg.

Aanmelden:
Wilt u een kind aanmelden bij GROEI, meldt dit bij het sociaal team van de desbetreffende gemeente. Zij kunnen de cliënt doorverwijzen naar Gezinsondersteuning GROEI. 

Bent u een jeugdconsulent, huisarts of kinderarts en wilt u een cliënt aanmelden? U kunt telefonisch contact opnemen met Susanna Scholten of Anouk Visscher. Ook kunt u een mail sturen naar aanmeldingen@gezinsondersteuning-groei.nl

Gezinsondersteuning GROEI heeft contracten met Regio Rivierenland en met de Lekstroom Gemeenten.

Producten en productcodes Regio Rivierenland
Jeugd: 
– Begeleiding regulier individueel (45A48)
– Begeleiding regulier groep (41A23)
– Begeleiding specialistisch individueel (45A53)
– Begeleiding specialistisch groep (45A54)
– Jeugdhulpbehandeling regulier individueel (41A03)
– Jeugdhulpbehandeling regulier groep (41A23)
-Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Individueel (41A04)
-Behandeling GGZ Generalistisch (54001)
-Behandeling GGZ Specialistisch (54002)
-Behandeling GGZ Start zorg (54052)
-Behandeling GGZ Nazorg (54053)
– Logeren regulier etmaal (44A09)
– Logeren regulier dagdeel (44A32)
– Logeren intensief etmaal (44A45)
– Logeren intensief dagdeel (44A34)

WMO:
– Begeleiding Individueel, regulier (02A03)
– Begeleiding Individueel, Specialistisch (02A05)

Producten en productcodes Lekstroom Gemeenten
Jeugd:
– Begeleiding individueel midden (50A04)
– Begeleiding groep midden (50A09)
– Logeren/kortdurend verblijf (43A11)

%d bloggers liken dit: