Voor verwijzers

Gezinsondersteuning GROEI begeleidt kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Gezinsondersteuning GROEI verleent alleen vrijwillige hulpverlening en werkt niet vanuit een gedwongen kader. 

Aanbod:
Gezinsondersteuning GROEI biedt verschillende vormen van ambulante hulpverlening, respijt zorg (logeren), dagopvang. GROEI Samen GGZ biedt behandeling en diagnostiek.

Ambulant team:
Het ambulante team van ons bestaat uit meerdere HBO opgeleide begeleiders, orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.

GGZ diagnostiek/behandeling:
GROEI Samen GGZ biedt GGZ diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. GROEI Samen GGZ is aangesloten bij Zorgdomein. Meer informatie kunt u vinden op http://www.groeisamen.com

Aanmelden:
Wilt u een kind aanmelden bij GROEI, meldt dit bij het sociaal team van de desbetreffende gemeente. Zij kunnen de cliënt doorverwijzen naar Gezinsondersteuning GROEI. 

Bent u een jeugdconsulent, huisarts of kinderarts en wilt u een cliënt aanmelden? U kunt telefonisch contact opnemen met Susanna Scholten of Anouk Visscher. Ook kunt u een mail sturen naar aanmeldingen.gg@visscherzorggroep.nl

Gezinsondersteuning GROEI heeft contracten met Regio Rivierenland en met de Lekstroom Gemeenten.

Producten en productcodes Regio Rivierenland
Jeugd: 
– Begeleiding regulier individueel (45A48)
– Begeleiding regulier groep (41A23)
– Begeleiding specialistisch individueel (45A53)
– Begeleiding specialistisch groep (45A54)
– Jeugdhulpbehandeling regulier individueel (41A03)
– Jeugdhulpbehandeling regulier groep (41A23)
– Logeren regulier etmaal (44A09)
– Logeren regulier dagdeel (44A32)
– Logeren intensief etmaal (44A45)
– Logeren intensief dagdeel (44A34)

WMO:
– Begeleiding Individueel, regulier (02A03)
– Begeleiding Individueel, Specialistisch (02A05)

Producten en productcodes Lekstroom Gemeenten
Jeugd:
– Begeleiding individueel midden (50A04)
– Begeleiding groep midden (50A09)
– Logeren/kortdurend verblijf (43A11)

%d bloggers liken dit: