Vakantieopvang

Gezinsondersteuning GROEI biedt tijdens alle schoolvakanties (regio midden) op dinsdag en woensdag van 09:30 tot 15:30 opvang aan kinderen van 4 tot 16 jaar. De vakantieopvang is bedoeld ter ontlasting van ouders en voor het begeleiden van sociale vaardigheden in groepsverband. De opvang vindt plaats op de locatie van Gezinsondersteuning GROEI in Beusichem.

Er werkt een vast team van begeleiders op de dinsdagen en woensdagen. Tijdens de vakantieopvang worden er verschillende activiteiten georganiseerd en is er ruimte voor eigen invulling van kinderen. Tijdens de activiteiten worden de kinderen begeleidt met het aangaan van sociale contacten, samen spelen, emoties benoemen en sociale vaardigheden. De begeleiders van de vakantieopvang hanteren de methode Sociaal Gedrag Elke Dag als basis.

Hoe wordt deze zorg gefinancierd?
Gezinsondersteuning GROEI heeft met alle gemeentes van regio Rivierenland een Zorg in Natura contract voor begeleiding groep regulier en begeleiding groep specialistisch.

Gezinsondersteuning GROEI heeft een Zorg in Natura contract met de gemeentes van Regio Lekstroom voor begeleiding groep midden.

Begeleiding groep kan ook gefinancieërd worden vanuit een PGB.

%d bloggers liken dit: